UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2018r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2018r.
/piątek/

Sala 24
5 lekcja – sala 8
6 lekcja – sala 8
7 lekcja – sala 8
Sala 43
1 lekcja – sala 46
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 52
7 lekcja – sala 46
Sala 44
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 47
Sala 45
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala 53
6 lekcja – sala 53