PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnych egzaminów maturalnych, w dniach 5 – 9 marca 2018r., nastąpi czasowe wyłączenie sali gimnastycznej oraz wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

 09.03.2018r.
/piątek/

Sala 9

1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41

Sala 28

1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 22

Sala 31

1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 23
4 lekcja – sala 23
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 23
8 lekcja – sala 23