PRÓBNA MATURA W MARCU - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4.

matura probna

Przed nami kolejna próbna matura, która odbywać się będzie w dniach 5 – 9 marca wg następującego harmonogramu:

5.03 (poniedziałek) , godzina 11.00 – 13.50 - język polski (poziom podstawowy – 194 zdających), (odbywają się trzy pierwsze lekcje wg planu, od 11.00 rozpoczyna się próbny egzamin);

6.03 (wtorek), godzina 11.00 – 13.50 - matematyka (poziom podstawowy – 194 zdających) (odbywają się trzy pierwsze lekcje wg planu, od 11.00 rozpoczyna się próbny egzamin);

7.03 (środa), godzina 11.00 – 14.00 - matematyka (poziom rozszerzony – 160 zdających)
(UWAGA: odbywają się trzy lekcje wg planu, a następnie 34 uczniów, którzy nie przystępują do egzaminu, realizuje zajęcia wg planu klasy 4c:

  • lekcja 4. – matematyka – IN - 50;
  • lekcja 5. – fakultet j. polski – KP - 22;
  • lekcja 6. – język angielski – TŚ - 41.

8.03 (czwartek), godzina 11.00 – 14.00 - fizyka (poziom rozszerzony – 87 zdających),
(UWAGA: odbywają się trzy pierwsze lekcje wg planu, od 11.00 rozpoczyna się próbny egzamin)

Od lekcji 4. – zajęcia dla klasy 4a, 4e oraz 4f zostają zawieszone ; uczniowie z tych klas, którzy nie przystępują do egzaminu, realizują lekcje wg podziału:

  • 4a – 3 uczniów realizuje zajęcia z klasą 4d;
  • 4e – 9 uczniów realizuje zajęcia z klasą 4c;
  • 4f – 8 uczniów realizuje zajęcia z klasą 4b.

Pozostałe klasy pracują wg planu.

9.03 (piątek), godzina 9.40 – 10.40 + 11.00 – 13.30 - informatyka (poziom rozszerzony – 56 zdających),
UWAGA: Egzamin z informatyki wybrali przede wszystkim uczniowie klas 4d i 4g dla tych klas zajęcia po 2. lekcji zostają zawieszone. Pozostałe klasy realizują zajęcia wg planu.

Szczegółowe informacje znajdują się w gablotach między salami 11 a 12.