Sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.14 (klasy 4DT i 4GT) w dniu 12 stycznia 2018r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II (sala 28 i 31). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

12 stycznia 2018r.
/piątek/

Sala 28
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 30
Sala 31
1 lekcja – sala 42
2 lekcja – sala 42 (MK z kl. 2CT do sali 15)
3 lekcja – sala 42 (KX z kl. 1GT do sali 25)
4 lekcja – sala 42 (RS z kl. 3AT do sali 25)
5 lekcja – sala 45
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 23
8 lekcja – sala 23

W dniu 12 stycznia 2018r. zajęcia w klasach 4DT i 4GT zostają zawieszone.