Sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.20, E.24, E.18 (klasy 4BT i 4ET)  w dniu 10 stycznia 2018r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze i sali gimnastycznej. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

10 stycznia 2018r.
/środa/

Sala g1
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala e1
6 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 27
8 lekcja – sala 27
Sala g2
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala e2
5 lekcja – sala e2
6 lekcja – sala 13
Sala 43
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 22
5 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 11
8 lekcja – sala 16
Sala 44
2 lekcja – sala 16
3 lekcja – sala 16
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 41
7 lekcja – sala 41
8 lekcja – sala 47

 W dniu 10 stycznia 2018r. zajęcia w klasach 4BT i 4ET zostają zawieszone.