Egzamin zawodowy sesja styczeń - luty 2018 r.

Przypominamy wszystkim zdającym, że egzaminy zawodowe w sesji styczeń - luty 2018 r. rozpoczynają się w dniu 10 stycznia, a kończą 15 lutego 2018 r. Harmonogram egzaminów znajduje się w gablotach obok sali nr 11 oraz na naszej stronie internetowej http://elektryk.opole.pl/egzamin-zawodowy-2017-2018/nowy-egzamin-zawodowy wraz z wykazem materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz praktycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 32, 33 oraz u wychowawców.