PRÓBNY EGAZMIN MATURALNY - SALE ZASTĘPCZE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnych egzaminów maturalnych, w dniach 21 – 24 listopada  nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

24 listopada 2017r.
/piątek/

Sala g1
1 lekcja – sala e2
2 lekcja – sala e2
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26
Sala g2
1 lekcja – sala e1
2 lekcja – sala e1
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 27
Sala 42
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
3 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 25
Sala 43
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 48
3 lekcja – sala 9
Sala 44
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 12
4 lekcja – sala 43
Sala 46
1 lekcja – sala 15
2 lekcja – sala 15
3 lekcja – sala 38
Sala 47
1 lekcja – sala 16
2 lekcja – sala 16
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
Sala 49
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 12
Sala 50
1 lekcja – sala 52
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 11
4 lekcja – sala 11