PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

matura probna

W dniach 21 – 24 listopada odbywać się będzie próbny egzamin maturalny.
21.11 (wtorek) – z języka polskiego, egzamin trwa 170 minut;
22.11 (środa) – z matematyki, egzamin trwa 170 minut NA POZIOMIE PODSTAWOWYM oraz 180 minut NA POZIOMIE ROZSZERZONYM;
23.11 (czwartek) – z języka obcego, egzamin trwa 120 minut,
24.11 (piątek) – z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, egzamin trwa w zależności od przedmiotu – 150 lub 180 minut.

Po zakończonym egzaminie uczniowie kontynuują lekcje wg planu.

Zdający kodują arkusz wg wzoru: litera klasy i numer z dziennika (np. A23, C12, E01).

Proszę uczniów o punktualność i stawianie się na 15 minut przed egzaminem.

Zdający muszą mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym wkładem. Można również mieć ze sobą małą butelkę wody.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOTACH POMIĘDZY SALAMI 11 i 12.

Uczniowie pozostałych klas proszeni są o spokojne zachowanie podczas przerw, aby nie zakłócać starszym kolegom próbnego egzaminu.