WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2017

30 czerwca ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich uczniów Elektryczniaka maturalne zmagania zakończyły się sukcesem. A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 95,3 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 80,9 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 72,1 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 71,0 %.

W roku 2017 do egzaminu maturalnego przystąpiło 189 tegorocznych absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwenci z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, podwyższali wynik lub zdawali egzaminy, których nie zdali we wcześniejszych latach.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej i ustnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Z przedmiotów na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem była matematyka (154 zdających), za nią język angielski (130 zdających), fizyka (85 zdających), informatyka (33 zdających), język niemiecki (29 zdających) i język polski (11 zdających)

Jak ułożyły się wyniki?

Przedmiot Elektryczniak Powiat Województwo Kraj
Z S Z S Z S Z S
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY 97,9 51,9 97,9 51,6 96,3 49,1 96 51,0
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 99,5 68,2 84,5 50,6 75,8 44,2 75 45,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 98,1 84,5 93,3 72,3 90.8 64,8 89 61,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY 100 87,1 98,2 76,2 97,2 71,9 93 56,0
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 22,7 - 21,0 - 16,7 - 17,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 62,8 - 52,1 - 49,1 - 46,0
FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 25,3 - 24,5 - 21,8 - 25,0
INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 35,9 - 35,6   28,3 - 25,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY - 74,1 - 59,2 - 57,1 - 38,0
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 58,3 - 53,3   49,3 - 36,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!