EGZAMIN ZAWODOWY - Sesja 2: czerwiec - lipiec 2017 r.

13 czerwca w Zespole Szkół Elektrycznych został przeprowadzony etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów szkół opolskich którzy mieli ostatnią szansę zaliczenia tego egzaminu według starych zasad .

Przed nami EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODACH (nowa formuła egzaminu) dla uczniów Elektryczniaka. Egzamin rozpoczyna się dla wszystkich zdających częścią pisemną 20.06.2017r. (wtorek) na trzech zmianach (godz.: 10:00, 12:00, 14:00)

Harmonogram części praktycznej

 

Lp klasa Oznaczenie kwalifikacji
„model”
Nazwa kwalifikacji Część praktyczna Liczba zdajacych Część pisemna
godz. rozpoczęcia
1

3A

3F

E.18.

„d”

K2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

26 czerwca
godz. 9:00

59

 

12:00

2

3B

3Az

E.08.

„w”

K2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 26.06.-29.06.2017
w CKP
39 12:00
3 2CT

E.15.

„wk”

K1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 29-30
czerwca 2017r
29 10:00
4

3CT

3DT

3GT

E.13.

„wk”

K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

22.06 – 24.06.2017

 

90

 

12:00

5 2DT
2GT
2ET/inform/

E.12.

„wk”

K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

30.06.- .

01.07.2017r.

74

 

 

10:00

6 KKZ

E.07

„w”

K1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 29 i 30 czerwca
2017r.
24

 

10:00

7 3ET

E.06

„w”

K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 26 - 29 czerwca 2017r. 24 12:00
8 powtarzający

E.03

„w”

K1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.   3 tylko pisemny

 

10:00

9 powtarzający

E.16

„w”

Montaż i eksploatacja sieci rozległych

29.06.2017r.

Godz.8:00

2 14:00
RAZEM część pisemna 346 zdających  

Z szczegółowym harmonogramem części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający zostali zapoznani przez wychowawców klas. Dodatkowo w wątpliwych przypadkach można zapoznać się z listami zdających wywieszonych na tablicy ogłoszeń. Zdający powinni kontrolować listy zdających ze względu na możliwość wprowadzenia zmian podyktowanych względami organizacyjnymi.

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 25 sierpnia 2017 r.

Życzymy samych pozytywnych wyników egzaminu i mile spędzonych wakacji.