UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

19 maja 2017r.
/piątek/

Sala 42
4 lekcja – sala 9
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31
Sala 43
1 lekcja – sala 51
2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 28
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 52
Sala 44
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 16
6 lekcja – sala 16
7 lekcja – sala 11
8 lekcja – sala 38
Sala 45
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25