UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2017r.
/czwartek/

Sala g1
1 lekcja – sala 25
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 23
4 lekcja – sala 23
5 lekcja – sala 7
Sala g2
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala e1
Sala 42
1 lekcja – sala 27
2 lekcja – sala 27
3 lekcja – sala 9
4 lekcja – sala 24
5 lekcja – sala 27
6 lekcja – sala 27
7 lekcja – sala 30
8 lekcja – sala 30
Sala 43
3 lekcja – sala 16
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 11
Sala 45
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 17
4 lekcja – sala 40
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
Sala 47
1 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 48
4 lekcja – sala 48
5 lekcja – sala 25