UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 maja 2017r.
/środa/

Sala 42
1 lekcja – sala 31
2 lekcja – sala 31
Sala 43
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
4 lekcja – sala 47
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 47
8 lekcja – sala 47
Sala 44
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 46
4 lekcja – sala 11
5 lekcja – sala 11
6 lekcja – sala 51
Sala 45
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25