UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

16 maja 2017r.
/wtorek/

Sala 5
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
Sala 42
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 23
Sala 43
1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 49
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 11
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 11
4 lekcja – sala 16
5 lekcja – sala 22
6 lekcja – sala 11
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 45
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 41
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 46