Rekrutacja
2017 >

Strona systemu rekrutacji
opolskie.edu.com.pl

Jak się rejestrować?
sprawdź >>

Rekrutacja w Elektryczniaku
elektryk.opole.pl/rekrutacja-2017

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

15 maja 2017r.
/poniedziałek/

Sala 5
1 lekcja – sala 50
2 lekcja – sala 50