SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 17 MAJA 2017 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu o godzinie 17.00.

Dla rodziców uczniów z klas: 2C, 2D, 2E, 2G, 3E spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej od spotkania z Dyrekcją Szkoły, związanego z egzaminem zawodowym. Od 17.30 zapraszamy na spotkanie z wychowawcą.

Pozostałych rodziców zapraszamy o 17.00 na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Podczas zebrania przekazana zostanie informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku. Będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.