UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

12 maja 2017r.
/piątek/

Sala 5
1 lekcja – sala 16
2 lekcja – sala 16
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25
Sala 43
1 lekcja – sala 46
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 52
4 lekcja – sala 16
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 38
8 lekcja – sala 38
Sala 44
2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 28
6 lekcja – sala 12
7 lekcja – sala 15
8 lekcja – sala 39
Sala 45
2 lekcja – sala 11
5 lekcja – sala 31