Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
przewidziane na 17.05 i 18.05 odbędą się zgodnie z planem

SPOTKANIE Z RODZICAMI

            Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 15 maja 2019 r. o godzinie 17.00.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Spotkanie rodziców klas 3AT i 3FT w sprawie staży zawodowych godzina 17.00 sala 13.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 10 maja 2019r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

21 maja 2019r.
/wtorek/

Sala 5
1 lekcja – sala 53
2 lekcja – sala 53
3 lekcja – sala 53
4 lekcja – sala 53
Sala 12
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
4 lekcja – sala 50
5 lekcja – sala 39
6 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 22
Sala 43
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 46
4 lekcja – sala 51
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 22
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 52
9 lekcja – sala 52
Sala 45
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
6 lekcja – sala 9
 

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!
Od poniedziałku 29 kwietnia będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych.

Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
przewidziane na 26.04 i 27.04 odbędą się zgodnie z planem

Komunikat

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.

Zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły, które dotyczyć będzie spraw związanych z klasyfikacją i zakończeniem roku szkolnego.

Środa 24 kwietnia 2019 r., godz. 16.30 (sala gimnastyczna).

Komunikat

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas czwartych odbędzie się
w środę 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00

Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zaplanowane na 12 i 13 kwietnia zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
zostały przeniesione na termin późniejszy.

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu informuje,
że od dnia 29 kwietnia 2019 r.
zajęcia w szkole odbywają się według planu.