UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  w dniu 17 stycznia 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i I piętrze na cały dzień (sale 8, 23, 24) . Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 stycznia 2019r.
/czwartek/

Sala 23
3 lekcja – sala 22

Sala 24
1 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 15
4 lekcja – sala 15

 W dniu 17 stycznia 2019r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT zostają zawieszone.

UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe: E.24, E.20 i  E.18, w dniu 9 stycznia 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 stycznia 2019r.
/środa/

Sala 39
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 44
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 38
3 lekcja – sala e1
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46

W dniu 9 stycznia 2019r. zajęcia w klasach 4BT i 4ET (grupa elektroników) zostają zawieszone.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na semestralne spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00.

Na początek zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład zamykający realizowany w Szkole projekt „Zdrowie jest w głowie”. Wykład poprowadzi dietetyk i bioenergoterapeuta – p. Barbara Krasowska.

Około 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od środy 2 stycznia będzie miała miejsce zmiana planu lekcji.

Spotkanie z rodzicami

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 14 LISTOPADA 2018 r. o godzinie 17.00.

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład terapeuty ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To człowiek” Pawła Andrzejuka nt.: „Jak uchronić dziecko przed środkami psychoaktywnymi. Profilaktyka uzależnień”.        

Około 17.45 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

RODZICÓW UCZNIÓW TRZECICH I CZWARTYCH zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć w szkole.

42. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

deutsch

9 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 13 odbędzie się etap szkolny 42. Olimpiady Języka Niemieckiego.

Test składa się z 4 zadań w formie pisemnej i trwa od 10:00 do 11:30.

Wszystkich chętnych proszę o zgłoszenie swojego udziału u nauczycieli języka niemieckiego.

Spotkanie z rodzicami w Centrum Kształcenia Praktycznego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Opolu dnia 30 października 2018 r.

Rodziców uczniów klas mających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wychowawców tych klas zapraszamy na godzinę 17.00, na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami CKP, które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Torowa 7 w Opolu.

Klasy mające zajęcia w CKP: 2AT, 2BT, 2CT (tylko technik elektronik), 2FT, 3AT, 3BT, 3CT (tylko technik elektronik), 3FT, 2ab.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Uwaga Słuchacze KKZ

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji E.14 oraz E.16.

Zajęcia odbędą się 28 września 2018 (piątek) o godzinie 15.00 odpowiednio w sali numer 30 oraz sali numer 27.

Uwaga Słuchacze KKZ

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na zajęcia inauguracyjne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zajęcia odbędą się 14 września 2018 (piątek) o godzinie 15.30 w sali numer 8.

Prosimy wszystkich o przybycie, ponieważ trzeba wypełnić deklarację na egzamin zawodowy.