Uwaga Słuchacze KKZ

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na zajęcia inauguracyjne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zajęcia odbędą się 14 września 2018 (piątek) o godzinie 15.30 w sali numer 8.

Prosimy wszystkich o przybycie, ponieważ trzeba wypełnić deklarację na egzamin zawodowy.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH
na spotkanie, które odbędzie się dnia
12 WRZEŚNIA 2018 r. (środa) o godzinie 17.00
w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Rodziców KLAS  MATURALNYCH zapraszamy na spotkanie ogólne z Dyrekcją Szkoły, które rozpocznie się na sali gimnastycznej;  po nim odbędą się spotkania z wychowawcami.

Rodziców KLAS DRUGICH I TRZECICH zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. (Informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

W związku z dużą ilością spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, liczymy na Państwa przybycie.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczący

Egzamin zawodowy

Uprzejmie informujemy, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w następujących terminach

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń - luty 2019)
Cześć pisemna Część praktyczna
Model "d" Model "w", "wk", "dk"
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec - lipiec 2019)
Cześć pisemna Część praktyczna
Model "d" Model "w", "wk", "dk"
18 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

 UWAGA!!!! Deklaracje na sesję 1 - Zima 2019 - należy pobrać ze strony szkoły i złożyć wychowawcy do dnia 5 września 2019 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

rok szkolny 2018

Informacje dla nauczycieli

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli
Szczegółowy plan pracy na 28 – 31 sierpnia 2018 r. znajduje się na info.

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018

28 sierpnia 2018r. /wtorek/ godz. 9.00

  • matematyka – klasa: 1at, 1ct, 1dt, 2bt, 2dt, 4ft, 4at – sala 51;
  • matematyka – klasa: 2et, 3et, 3ft, 4bt – sala 50;
  • urządzenia elektryczne, urządzenia i systemy mechatroniczne – klasa: 2az, 2at, 2ft – sala 52;

29 sierpnia 2018r. /środa/ godz. 9.00

  • elektrotechnika i elektronika, podstawy elektroniki, maszyny i napęd elektryczny
    – klasa: 1at, 1ct, 2az, 2ft – sala 50 ;

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę oraz salę.

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

wakacje 2018

OD DNIA 17 LIPCA 2018
SZKOŁA CZYNNA JEST
W GODZINACH:
8.00 – 14.00

REKRUTACJA 2018 - wolne miejsca w Szkole Branżowej I stopnia

Zespół Szkół Elektrycznych zakończył prace związane z naborem kandydatów do czteroletniego technikum w zawodach mechatronik (2 klasy), elektryk (1 klasa), elektronik (0,5 klasy), teleinformatyk (0,5 klasy) i informatyk (2 klasy) oraz trzyletniej szkoły branżowej w zawodzie elektryk (1 klasa). Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Publicznym Technikum nr 5 w zawodzie technik elektryk (1 miejsce) oraz w Branżowej Szkole I stopnia (19 miejsc). Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne zakończy się 31 lipca 2018 r.

Wszystkich przyjętych uczniów zobowiązujemy do pilnego śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej szkoły (www.elektryk.opole.pl), znajdują się tam również informacje o obowiązujących podręcznikach dla uczniów klas pierwszych, spotkaniu z rodzicami oraz wyjeździe adaptacyjnym.

nabor koniec01

Szczególne podziękowania pragnę złożyć wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie naboru do klas pierwszych, a w szczególności Paniom: Lidii Gargul, Barbarze Jaguścik, Katarzynie Mansfeld, Agnieszce Świsulskiej oraz Panom: Damianowi Stankowiczowi, Piotrowi Dworaczykowi oraz Tomaszowi Śniegurowi i Krzysztofowi Kamieniakowi.

Życzę przyszłym uczniom naszego technikum oraz szkoły branżowej udanego i bezpiecznego odpoczynku. Do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019.

UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

Przypominamy, że kandydaci mogą potwierdzać wolę nauki w szkole do dnia 13.07.br. do godz. 12.00

ZNAMY WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2018

3 lipca ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich z nich maturalne zmagania zakończyły się sukcesem.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 98,4 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 82,0 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 71,4 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 69,6 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystąpiło 185 absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwenci z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, podwyższali wynik lub zdawali egzaminy, których nie zdali we wcześniejszych latach.       Świadectwo otrzymało 181 absolwentów. Trzech ma szansę zakończyć maturalne zmagania w sierpniu, gdyż mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej i ustnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Z przedmiotów na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem była matematyka (168 zdających), za nią język angielski (141 zdających), fizyka (81 zdających), informatyka (56 zdających), język niemiecki (30 zdających) i język polski (14 zdających).

Pojedyncze osoby wybrały jako przedmiot dodatkowy historię (6 zdających), filozofię (3 zdających), wiedze o społeczeństwie (3 zdających), geografię (2 zdających), biologię, historię sztuki i historię muzyki (po jednym zdającym).

Jak ułożyły się wyniki?

Przedmiot/poziom Elektryczniak Powiat Województwo Kraj
Z S Z S Z S Z S
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY 100,0 57,9 99,2 56,9 96,6 51,3 96,0 50,0
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 99,5 73,0 82,9 51,8 74,7 45,9 75,0 46,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 99,4 86,4 97,2 72,5 95,4 67,5 93,0 64,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY 100,0 92,7 98,2 76,7 96,5 68,5 92,0 52,0
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 19,3 - 16,7 - 13,9 - 13,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 63,6 - 50,3 - 46,9 - 44,0
FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 23,1 - 21,4 - 18,8 - 20,0
INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 34,3 - 32,4 - 26,6 - 25,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY - 77,6 - 57,5 - 56,4 - 38,0
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 68,1 - 48,9 - 49,2 - 37,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!