Rekrutacja
2017 >

Strona systemu rekrutacji
opolskie.edu.com.pl

Jak się rejestrować?
sprawdź >>

Rekrutacja w Elektryczniaku
elektryk.opole.pl/rekrutacja-2017

Konsultacje przed egzaminami poprawkowymi

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 

NAUCZYCIEL DATA, GODZINA PRZEDMIOT
Chmielewska Anita

27.06 godz. 8.00

28.08 godz. 8.00

Matematyka
Kozicka Edyta

27.06 godz. 8.00

28.08 godz. 8.00

Matematyka
Kozielska Maria

27.06 godz. 8.00

28.08 godz. 8.00

Matematyka
Natalli Iwona

27.07 godz. 8.00

28.08 godz. 8.00

Matematyka
Wiktorowska Dorota

27.06 godz. 8.00

28.08 godz. 8.00

Matematyka
Danuta Kowol

27.06 godz. 8.00

28.08 godz. 8.00

Matematyka
Beata Peczeniuk

28.06 godzina 10.00

25.08 godzina 9.00

Język polski
Lidia Gargul

26.06 godzina 8.00

24.07 godzina 9.00

Elektrotechnika i elektronika
Gerard Blozik

28.06 godz. 9.00

28.08 godz. 8.00

Urządzenia elektryczne
Marek Małecki 26.06 godz. 10.00
14.07 godz. 10.00
Maszyny i napęd elektryczny
Andrzej Barczuk

17.08 godz. 10.00

24.08 godz. 10.00

Urządzenia elektryczne

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

Lp. Data Godziny pracy komisji
1 23.06 (pt) 11.00 – 14.30
2 24.06 (sob) 8.00 – 13.00
3 26.06 (pn) 8.30 – 14.30
4 27.06 (wt) 8.30 – 14.30

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 23 czerwca 2017 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

UWAGA GIMNAZJALIŚCI

UWAGA GIMNAZJALIŚCI

W sobotę 24 czerwca 2017 r. sekretariat szkoły
będzie otwarty
w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zapraszamy z dokumentami 😊

EGZAMIN ZAWODOWY - Sesja 2: czerwiec - lipiec 2017 r.

13 czerwca w Zespole Szkół Elektrycznych został przeprowadzony etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów szkół opolskich którzy mieli ostatnią szansę zaliczenia tego egzaminu według starych zasad .

Przed nami EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODACH (nowa formuła egzaminu) dla uczniów Elektryczniaka. Egzamin rozpoczyna się dla wszystkich zdających częścią pisemną 20.06.2017r. (wtorek) na trzech zmianach (godz.: 10:00, 12:00, 14:00)

Harmonogram części praktycznej

Lp klasa Oznaczenie kwalifikacji
„model”
Nazwa kwalifikacji Część praktyczna Liczba zdajacych Część pisemna
godz. rozpoczęcia
1

3A

3F

E.18.

„d”

K2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

26 czerwca
godz. 9:00

59

 

12:00

2

3B

3Az

E.08.

„w”

K2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 26.06.-29.06.2017
w CKP
39 12:00
3 2CT

E.15.

„wk”

K1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 29-30
czerwca 2017r
29 10:00
4

3CT

3DT

3GT

E.13.

„wk”

K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

22.06 – 24.06.2017

 

90

 

12:00

5 2DT
2GT
2ET/inform/

E.12.

„wk”

K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

30.06.- .

01.07.2017r.

74

 

 

10:00

6 KKZ

E.07

„w”

K1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 29 i 30 czerwca
2017r.
24

 

10:00

7 3ET

E.06

„w”

K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 26 - 29 czerwca 2017r. 24 12:00
8 powtarzający

E.03

„w”

K1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.   3 tylko pisemny

 

10:00

9 powtarzający

E.16

„w”

Montaż i eksploatacja sieci rozległych

29.06.2017r.

Godz.8:00

2 14:00
RAZEM część pisemna 346 zdających  

Z szczegółowym harmonogramem części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający zostali zapoznani przez wychowawców klas. Dodatkowo w wątpliwych przypadkach można zapoznać się z listami zdających wywieszonych na tablicy ogłoszeń. Zdający powinni kontrolować listy zdających ze względu na możliwość wprowadzenia zmian podyktowanych względami organizacyjnymi.

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 25 sierpnia 2017 r.

Życzymy samych pozytywnych wyników egzaminu i mile spędzonych wakacji.

Wycieczka do Szkocji

Uwaga uczniowie

Osoby chcące jechać lub te które już zadeklarowały chęć wyjazdu na wycieczkę
do Szkocji/Londynu/Amsterdamu, proszę jak najszybciej zgłosić się
do pana Tomasza Śniegura lub pani Katarzyny Mansfeld

Matematyczny obóz naukowy w Różance koło Międzylesia

matematyka

W dniach 25-29. 09. 2017 r. organizowany jest obóz naukowy dla 27 uczniów klas czwartych Technikum Elektrycznego oraz 27 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Opolu.

Celem wyjazdu jest przede wszystkim powtórzenie wiadomości pod kątem matury rozszerzonej z matematyki. Pięciodniowy pobyt w górach jest również doskonała okazją do integracji uczniów klas czwartych oraz poznania uroków Kotliny Kłodzkiej.

W trakcie pięciodniowego pobytu uczniowie będą codziennie brali udział w wykładach, ćwiczeniach i konkursach z matematyki prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Młodzież każdego dnia otrzyma listę zadań do rozwiązania, po omówieniu ich z nauczycielem wystawiane będą oceny (tylko dobre i bardzo dobre). Na zakończenie przeprowadzona zostanie matura próbna podsumowująca dotychczasową pracę.

Czytaj więcej...

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

19 maja 2017r.
/piątek/

Sala 42
4 lekcja – sala 9
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31
Sala 43
1 lekcja – sala 51
2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 28
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 52
Sala 44
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 16
6 lekcja – sala 16
7 lekcja – sala 11
8 lekcja – sala 38
Sala 45
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25

 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2017r.
/czwartek/

Sala g1
1 lekcja – sala 25
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 23
4 lekcja – sala 23
5 lekcja – sala 7
Sala g2
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala e1
Sala 42
1 lekcja – sala 27
2 lekcja – sala 27
3 lekcja – sala 9
4 lekcja – sala 24
5 lekcja – sala 27
6 lekcja – sala 27
7 lekcja – sala 30
8 lekcja – sala 30
Sala 43
3 lekcja – sala 16
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 11
Sala 45
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 17
4 lekcja – sala 40
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
Sala 47
1 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 48
4 lekcja – sala 48
5 lekcja – sala 25
   

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 maja 2017r.
/środa/

Sala 42
1 lekcja – sala 31
2 lekcja – sala 31
Sala 43
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
4 lekcja – sala 47
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 47
8 lekcja – sala 47
Sala 44
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 46
4 lekcja – sala 11
5 lekcja – sala 11
6 lekcja – sala 51
Sala 45
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25