GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Zapraszamy w tym roku od 4 września do biblioteki szkolnej!!!

Samorząd Uczniowski organizuje kiermasz podręczników. Wszyscy chcący sprzedać swoje książki proszeni są o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną procedurą i zgodne z nią działanie :)

Jak przygotować podręczniki do sprzedaży?

  1. W miarę możliwości usunąć z podręcznika swoje notatki itp.
  2. OŁÓWKIEM na pierwszej stronie zapisać swoje dane (nazwisko, imię) oraz proponowaną cenę
  3. WSZYSTKIE oddawane do sprzedaży podręczniki wraz z ceną wpisać na listę opatrzoną swoimi danymi – imię, nazwisko, klasa, e-mail, ew. nr telefonu
  4. Książki można oddawać od 4 września w sali bibliotece szkolnej
  5. Ceny są wielokrotnością 5 (5, 10, 15…złotych)
  6. Samorząd pobiera opłatę od każdego ucznia, którego podręczniki sprzedano, 2 złote na działalność Samorządu (płatne przy oddawaniu podręczników)
  7. Sugerowana cena podręczników to 15 zł, prócz książek do języków obcych
  8. Sprzedaż podręczników będzie miała miejsce od 09.09.2019
  9. Rozliczenie ze sprzedaży nastąpi po zakończeniu giełdy