WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2019

4 lipca ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich zdających, maturalne zmagania zakończyły się sukcesem.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 97,9 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 83,4 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 72,6 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 70,5 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego w
Elektryczniaku przystąpiło 195 zdających: absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwentów z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy.      

Świadectwo otrzymało 191 absolwentów. Trzech ma szansę zakończyć maturalne zmagania w sierpniu, gdyż mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej i ustnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Jak ułożyły się wyniki?

Przedmiot/poziom Elektryczniak Powiat Województwo Kraj
Z S Z S Z S Z S
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY 99,5 53,8 98,7 50,4 94,0   45,9 93,0 45,0
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 99,5 79,1 85,6 58,1 79,0 49,1 80,0 49,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 98,2 84,5 92,8 71,6 91,0 65,3 90,0 63,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY 100,0 91,5 96,0 76,5 93,5 69,1 86,0 51,0
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 29,3 - 24,6 - 17,7 - 18,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 65,8 - 49,7 - 44,9 - 45,0
FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 29,3 - 26,6 - 23,5 - 17,0
INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 34,3 - 32,6 - 27,6 - 28,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY - 77,0 - 61,9 - 55,7 - 40,0
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 46,7 - 49,4 - 47,7 - 44,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!