III Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 roku (wtorek i środa w ubiegłym tygodniu) odbył się w hotelu Sofitel Warsaw Viktoria w Warszawie przy ulicy Królewskiej 11 III Kongres Elektryki Polskiej pod przewodnim hasłem: „Elektryka, Edukacja, Przemysł, Stowarzyszenie.” Wybór miejsca Kongresu nie był przypadkowy, gdyż tu gdzie obecnie znajduje się Hotel Victoria stał Pałac Kronenberga – wspaniała budowla przedwojennej Warszawy, a w latach trzydziestych ubiegłego stulecia mieszcząca w swych wnętrzach między innymi siedzibę Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Na gali kongresu Andrzej Przytulski – nasz nauczyciel przedmiotów elektrycznych otrzymał prestiżowy w środowisku elektryków medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Z medalem tym jest związany emocjonalnie, gdyż w ubiegłym roku w niespełna sześć miesięcy przetłumaczył z języka niemieckiego na polski biografię Doliwo-Dobrowolskiego liczącą 306 stron, napisaną w oryginale przez znakomitego profesora szwajcarskiego Gerharda Neidhöfera. W ubiegłych latach prowadził rozmowy z autorem i wydawnictwem VDE (Niemieckim Związkiem Elektryków Elektroników i Informatyków) dotyczące zgody i udzielenia licencji na druk książki. Obecnie czekamy na polskie wydanie.

medal przytulski dyplom

Nadmienić należy, że Andrzej Przytulski odznaczony został podczas ubiegłorocznych Opolskich Dni Elektryki medalem im. Włodzimierza Krukowskiego – profesora elektryka pracującego początkowo u Siemensa, a następnie po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości na Politechnice Lwowskiej. Andrzej Przytulski jest autorem rozdziału 25 tomu historii elektrotechniki („Von Edison zu Krukowski”), w którym opisał w języku niemieckim osiągnięcia i wynalazki profesora, a przede wszystkim liczniki energii elektrycznej jego konstrukcji.