Elektryczniak zdobywa Stany. Sukces w Odysei Umysłu

W jaki sposób można zakwalifikować się na Finał Odysei Umysłu i mieć możliwość reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej w Sanach Zjednoczonych? Proste. Należy pokonać wszystkie drużyny w swojej kategorii podczas Finału Ogólnopolskiego lub wykazać się wyjątkową kreatywnością i otrzymać nagrodę Ranatra Fusca. I obu tych rzeczy dokonały drużyny opolskiego Elektryczniaka: jedna zostając Mistrzem Polski, a druga otrzymując nagrodę Ranatra Fusca.

Zanim to się stało, trzy siedmioosobowe drużyny, przy wsparciu swoich trenerów, pracowały nad zadaniami długoterminowymi i przygotowywały się do zadań spontanicznych. Taką bowiem formułę ma Światowy Program „Odysei Umysłu” – program rozwijający kreatywność, uczący rozwiązywania problemów w sposób niestandardowy, wzmacniający umiejętność pracy w grupie, rozwijający wiele kompetencji miękkich, niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Swoje rozwiązania problemów, różnych kategoriach, uczniowie Elektryczniaka zaprezentowali najpierw na eliminacjach regionalnych, a następnie startując w trzeciej grupie wiekowej zmierzyli się z ponad 230 drużynami z całej Polski

.

Mistrzem Polski w swojej kategorii została drużyna, która pokonała konkurencję budując strukturę z drewna balsa, wytrzymującą niewiarygodny ciężar. Konstrukcja, obwarowana wieloma kryteriami, powstała z patyczków o średnicy 3,1x3,1 mm. Zgodnie z wymaganiami zadania, miała najpierw zostać wystrzelona z samodzielnie skonstruowanej wyrzutni na odległość 3 m, upaść na podłogę, a następnie zostać obciążona jak największym ciężarem. Wyzwanie podjęli uczniowie klasy mechatronicznej, którzy zaczęli od obliczeń matematycznych, uwzględniających dane fizyczne, konstrukcyjne i budowlane. Inspiracji szukali w gotowych budowlach: mostach, wieżach i budynkach. Podglądając zasady konstrukcyjne, tworzyli swoje próbne rozwiązania, które następnie testowali szukając słabych punktów. W trakcie dochodzenia do finałowego rozwiązania zbudowali wiele struktur na bazie czworokąta, trójkąta, testowali podpory grubsze i cieńsze. Ich zapał badawczy i konstrukcyjny zaprocentował sukcesem. Ich 15-gramowa konstrukcja utrzymała ciężar 325 kg!

Drużyna trenowana przez p. Renatę Kisza wystąpiła w składzie: Matylda Machała, Patryk Chwalczyk, Tomek Paczkowski, Magdalena Olbert, Aleksander Sak, Natalia Malinowska, Marcelina Szafarczyk.

Druga drużyna „opolskiego Elektryczniaka”, jako jedna z trzech drużyn w Polsce, została laureatem Prestiżowej Nagrody Ranatra Fusca za Wybitną Kreatywność, za to, że nie bała się podjąć twórczego ryzyka, a także za wykonanie innowacyjnego urządzenia, o niezwykle skomplikowanym sposobie działania, wykonującego różne zadania, bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz! Efektem prac zespołu 7 uczniów była instalacja techniczna z założenia funkcjonująca autonomicznie, wykonana przy minimalnym nakładzie kosztów. Integralną częścią tej instalacji był robot antropomorficzny zbudowany z tworzywa typu „plexi”, napędzany hydraulicznie za pomocą zestawu strzykawek poruszanych przez silniki elektryczne sterowane softwareowo. Uczniowie musieli zaprogramować to urządzenie, jak i kompletną instalację w taki sposób, aby funkcjonowała całkowicie autonomicznie, bez udziału człowieka. Instalacja to nie tylko robot, ale także hologram słonia, który udało się uzyskać poprzez samodzielnie skonstruowany pryzmat skojarzony z wyświetlaczem bazującym na klasycznym tablecie. Całość instalacji zawierała wiele elementów mechanicznych typu zapadki czy dźwignie, które sprzężone ze sobą pozwalały na samoistne funkcjonowanie instalacji wg schematu będącego tematem przewodnim tego problemu narzuconego przez organizatorów Odysei.

Konstruując hydrauliczne ramię robota oraz prawdziwy hologram młodzi konstruktorzy zachwycili jurorów. Zaproponowane rozwiązania zespołu uczniów ZSE zdobyły szczególną uwagę komisji sędziowskiej, czego efektem była nagroda Ranatra Fuska za wybitną kreatywność, której nominacja dała możliwość wyjazdu na finały międzynarodowe do USA. Dodatkowo zdobyli drugie miejsce, czym również zakwalifikowali się do finałów europejskich, które odbędą pod koniec kwietnia w Rosji. Trenerem drużyny jest p. Tomasz Śniegur, a drużyna wystąpiła w składzie: Adam Antoszczyszyn, Krzysztof Tarasiuk, Fabian Niesłony, Wojciech Nowak, Paweł Przybyła, Jakub Nakonieczny oraz Mikołaj Karaś.

W przypadku obu zespołów w osiągnięciu sukcesu pomógł nie tylko zapał, ale zacięcie techniczne, które uczniowie Elektryczniaka mogą rozwijać na lekcjach z przedmiotów zawodowych oraz podczas zająć pozalekcyjnych. Połączenie kreatywnych wizji z wiedzą praktyczną, odwaga
i gotowość podejmowania wyzwań doprowadziła ich do Stanów!