Mistrzowie z Elektryczniaka szukają sponsorów

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dofinansowanie udziału dwóch drużyn uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu w Finałach Światowych Konkursu ODYSEJA UMYSŁU, który odbędzie się w dniach 20-31.05.2019r. w Michigan State University, USA.

W weekend 30-31 marca br. w Gdyni odbyły się Finały Ogólnopolskie Konkursu Odyseja Umysłu. Z naszej szkoły startowały trzy drużyny, z czego dwie zakwalifikowały się do Finałów Światowych. Obie startowały w trzeciej grupie wiekowej i rozwiązywały dwa różnie problemy. Mistrza Polski w swojej kategorii zdobyła drużyna, która budowała 15-to gramowa strukturę z drewna balsa, a druga drużyna, która budowała urządzenie wykonujące różne zadania, bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, została nagrodzona prestiżową nagrodą Ranatra Fuska za wybitną kreatywność. Nagroda ta daje jej zdobywcom miejsce w kadrze Polski na Finały Światowe Odysei Umysły w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Udział młodzieży w Finałach Światowych to ogromny wydatek. Koszt pobytu, transportu oraz ubezpieczenia jednego członka Drużyn Odysejowych to ok. 6000-6500 złotych. Kwota ta pomnożona przez ilość członków drużyn (16 osób) daje ok. 100 000 złotych, które należy wpłacić do 30.04.2019 w celu rejestracji drużyny. Dlatego czas jest dla nas czynnikiem kluczowym.

 

Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Celem programu jest rozwój zdolności twórczych, uczenie dzieci i młodzieży kreatywnego i krytycznego myślenia, angażowanie grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin oraz kształtowanie współpracy w grupie. Nasi uczniowie koncentrują się na zadaniach, w których wykorzystują swoją wiedzę zdobytą na zajęciach z mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki, telekomunikacji, informatyki i teleinformatyki.

Podejmując się udziału w konkursie Odyseusze muszą wykazać się zaangażowaniem, samodzielnością. Pracując samodzielnie, szukają nowatorskich pomysłów – uczą się eksperymentować i świadomie podejmować ryzyko. Doświadczenia nabyte w trakcie rozwiązywania zadań konkursowych zaprocentują w przyszłości. Gdy młodzi ludzie podejmą pracę zawodową, będą bardziej samodzielni, kreatywni, otwarci na współpracę w grupie niż ich koledzy, a dzisiejsza inwestycja zwróci się Państwu w trójnasób, gdy Odyseusze staną się Waszymi pracownikami.

Nasze przygotowania do konkursu zaczęły się w październiku ubiegłego roku i były bardzo intensywne oraz czasochłonne. Drużyna składa się z uczniów klas pierwszych i drugich, a niektórzy z nich pierwszy raz startowali w Odysei Umysłu odnosząc wspaniałe, jak na debiutantów, wyniki.

Udział uczniów w Konkursie Odyseja Umysłu łączy się z wydatkami, związanymi z przygotowaniem rozwiązania problemów konkursowych (budowa urządzeń, dekoracje, kostiumy rekwizyty), z wyjazdem na Eliminacje Regionalne do Wrocławia oraz Finał Ogólnopolski do Gdyni, a także opłaty rejestracyjne. Wydatki te pokrywa w całości Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu. Niestety, udział Odyseuszy w następnych etapach Konkursu musi być finansowany z innych środków, gdyż te koszty przekraczają możliwości Rady Rodziców, która ze swoich zasobów finansuje wiele innych przedsięwzięć organizowanych przez Szkołę. Wyjazdy Odyseuszy na Finały Światowe zależą od hojności sponsorów. Koszt wyjazdu dwóch 8-mio osobowych Drużyn Odysejowych na Finał Światowy (USA), to kwestia aż 100 000zł. Odyseusze naszej Szkoły już wielokrotnie mieli nominacje do Finału Światowego, ale nigdy jeszcze nie udało się nam zebrać odpowiedniej kwoty. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się nam spełnić nasze marzenia dzięki Waszej hojności.

W podziękowaniu za otrzymane wsparcie finansowe możemy zaoferować promocję firmy na międzynarodowym wydarzeniu. Każda, nawet najmniejsza kwota przybliży Drużyny do realizacji marzeń.

Z poważaniem,
trenerzy Odysei Umysłu Renata Kisza i Tomasz Śniegur

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu
Bank Millenium 15 1160 2202 0000 0002 3370 5156 z dopiskiem ODYSEJA UMYSŁU