Spotkanie w ramach Projektu POWER

W dniu 28.02.2019r w Zespole Szkół Elektrycznych odbyło się pierwsze spotkanie uczniów klasy 1BT z przedstawicielami firmy Tauron Dystrybucja w ramach Projektu Power. Spotkanie rozpoczęło się od ogólnego przedstawienia firmy Tauron. Prezentację o firmie i jej perspektywach rozwoju poprowadził pan Janusz Pisarek. Następnie uczniowie wzięli udział w szkoleniu z BHP.

Kolejnym punktem programu była prezentacja specjalistycznego samochodu energetycznego firmy Tauron Dystrybucja. Podczas tej prezentacji uczniowie mieli możliwość zapoznania się z budową i wyglądem podstawowego sprzętu ochronnego ,używanego przez pracowników pogotowia energetycznego. Pracownicy zakładu energetycznego na co dzień zatrudnieni w firmie Turon, obsługujący sprzęt podczas różnego rodzaju interwencji, podzielili się z uczniami swoją wiedzą. Udzielili im cennych wskazówek odnośnie praktycznego wykorzystania sprzętu w czasie interwencji energetycznych, w których biorą udział.

Kolejne spotkanie w ramach projektu będzie miało miejsce 07.03.2019r. w firmie Tauron Dystrybucja w Opolu na ulicy Konopnickiej.

Zdjęcia: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu/ Marian Zambrzycki