Wsparcie projektowe dla uczniów pierwszej klasy szkoły branżowej

W ramach projektu "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" uczniowie rozpoczynający naukę zawodu w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 otrzymali zewnętrzne wsparcie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wyposażenie w podstawowe narzędzia charakterystyczne dla danej grupy zawodowej.

W przypadku naszej szkoły są to zestawy narzędziowe dla elektryków.