Rodacy - Bohaterom

rodacy bohaterom

"Rodacy - Bohaterom" to akcja stworzona w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Obecnie "Rodacy - Bohaterom" obok zbiórki darów dla weteranów, to także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami. W naszej szkole Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę paczek dla polskich kombatantów na Białorusi. Kontakt - Pani Katarzyna Mansfeld.

Pomocne linki:
https://rodacybohaterom.pl/co-do-paczki/
https://rodacybohaterom.pl/