Nowa mobilna pracownia w Elektryczniaku

W ramach zawartego w maju 2018 roku porozumienia pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkól Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu oraz zawartą umową darowizny PGE przekazało ZSEl fundusze na zakup wyposażenia do mobilnej pracowni OZE. Od roku szkolnego 2018/2019 nasi uczniowie z klas elektrycznych i mechatronicznych mogą na dodatkowych zajęciach uczyć się praktycznie o odnawialnych źródłach energii.