Podsumowanie wyjazdu adaptacyjnego

W trakcie pobytu na wyjeździe adaptacyjnym w Głuchołazach uczniowie klas pierwszych udowodnili swoją sprawność fizyczną (weszli na Wysoką Górę, zagrali w Męczące Gry) i intelektualną (konkurs „Matematyka bez granic”, rozgrywki szachowe i współpraca z wychowawcami). Wobec tego zasłużyli sobie na miano Pełnoprawnego Ucznia Elektryczniaka (PUE). Pasowanie na PUE odbyło się 21 września w sali gimnastycznej naszej Szkoły. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor ZSEL powitaniem przybyłych na uroczystość uczniów klas pierwszych, ich wychowawców oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Po tym wstępie nastąpiło podsumowanie adapciaka oraz wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych dyscyplin (nie tylko sportowych). Kiedy już rozdano wszystkie dyplomy, medale i słodkie poczęstunki Prowadzący wezwał przewodniczących klas pierwszych do pasowania. I tu pojawiła się niespodziewana przeszkoda – dwaj uczniowie z klasy czwartej zażądali dodatkowego sprawdzianu, w którym pierwszaki udowodnią, że nie trafili do Szkoły przypadkiem. Na szczęście pierwszoklasiści znakomicie poradzili sobie z quizem i Pan Dyrektor mógł dokonać pasowania. Pasowanie odbyło się za pomocą (a jakże!) sporego odcinka kabla wysokoenergetycznego, Pasujący zobowiązał nowoprzyjętych uczniów do przestrzegania Statutu Szkoły oraz godnego Jej reprezentowania. Po tej części nastąpiły prezentacje poszczególnych klas przygotowane przez uczniów w Głuchołazach. Kolejnym etapem uroczystości był spacer pierwszoklasistów z wychowawcami po Opolu.