100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości

matematyka 100 lat

Przez sto lat naszej niepodległości matematyka była ważną częścią życia każdego ucznia, dlatego proponujemy spojrzeć na te sto lat przez pryzmat zadań z matematyki.

Co drugi tydzień będzie publikowana na stronie szkoły (zakładka - strony przedmiotowe) lista zadań obejmująca kolejne okresy z naszej niepodległości.

Zaczynamy od zadań maturalnych z okresu dwudziestolecia międzywojennego i z czasów wojny.

Kolejne listy będą obejmować zadania z zakresu szkoły średniej lub zadania maturalne.

Aby nie była to tylko sztuka dla sztuki pragniemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę.

Wasza rola będzie polegała na rozwiązywaniu przedstawionych zadań. Osoba, która rozwiąże bezbłędnie największą ilość zadań ( warunek- z każdej przedstawionej listy musi zostać rozwiązane co najmniej jedno zadanie) zostanie uhonorowana upominkiem.

Życzymy powodzenia i udanej zabawy przy rozwiązywaniu zadań.