GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Zapraszamy w tym roku od 3 września do sali 55 !!!

Samorząd Uczniowski organizuje kiermasz podręczników. Wszyscy chcący sprzedać swoje książki proszeni są o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną procedurą i zgodne z nią działanie J

Jak przygotować podręczniki do sprzedaży?

  1. W miarę możliwości usunąć z podręcznika swoje notatki itp.
  2. OŁÓWKIEM na pierwszej stronie zapisać swoje dane (nazwisko, imię) oraz proponowaną cenę
  3. WSZYSTKIE oddawane do sprzedaży podręczniki wraz z ceną wpisać na listę opatrzoną swoimi danymi – imię, nazwiska, e-mail, ew. nr telefonu
  4. Książki można oddawać 3 września w sali 55 (od 10.00 do 11.30) lub p. K. Mansfeld (sala nr 11) lub p. T. Śniegura (sala 48)
  5. Ceny są wielokrotnością 5 (5, 10, 15…)
  6. Samorząd pobiera opłatę od każdego ucznia, którego podręczniki sprzedano, 2 złote na działalność Samorządu (płatne przy oddawaniu podręczników)
  7. Sugerowana cena podręczników to 15 zł, prócz książek do języków obcych
  8. Rozliczenie ze sprzedaży nastąpi po zakończeniu giełdy

Zbiórkę i sprzedaż rozpoczynamy już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, kończymy w momencie sprzedania 99% zdeponowanych książek.