Wychowawcy klas pierwszych

wychowawcy klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych (od lewej):
Pan Jarosław Stykała – wychowawca klasy 1ab
Pani Katarzyna Mansfeld – wychowawca klasy 1FT
Pani Marzena Kmieć – wychowawca klasy 1ET
Pani Danuta Kowol – wychowawca klasy 1DT
Pani Elżbieta Dratwa – wychowawca klasy 1CT
Pan Dariusz Dzionek – wychowawca klasy 1BT
Pan Tomasz Śniegur – wychowawca klasy 1AT