ROK SZKOLNY PODSUMOWANY I ZAKOŃCZONY. WAKACJE ROZPOCZĘTE😊

22 czerwca, na uroczystym apelu z okazji Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018, po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkała się cała społeczność Opolskiego Elektryczniaka: uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Firm, od lat już współpracujących z Elektryczniakiem: Centrum Elektrycznego El 12, którzy przygotowali nagrody i stypendium dla uczniów biorących udział w konkursie z zakresu wiedzy zawodowej w ramach Ligi Zadaniowej oraz przedstawiciele Firmy Elemont.

Koniec roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy. Dla wielu uczniów Szkoły to był rok intensywnego zdobywania wiedzy, poszerzania swoich wiadomości, odkrywania nowych talentów i ćwiczenia umiejętności, udziału w konkursach i Olimpiadach, osiągania sukcesów w różnych dziedzinach oraz aktywnej pracy na rzecz klasy, Szkoły i społeczności lokalnej. Ten trud został doceniony przez nauczycieli, a dzięki wsparciu Rady Rodziców nagrodzony również drobnymi upominkami.

73 uczniów odebrało świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 4,75 i wyżej. 15 spośród z nich zostało kandydatami do stypendium motywacyjnego, do którego w Opolu ustalono średnią co najmniej 5,1. Najwyższą średnią w Szkole, a tym samym możliwość ubiegania się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów, osiągnął uczeń klasy 2c. Odbierał świadectwo ze średnią 5,46!

Klasą, w której najwięcej uczniów uzyskało wyróżnienie za wyniki w nauce okazała się klasa 3d – 9 świadectw z wyróżnieniem; na drugim miejscu uplasowały się klasy 1d i 1g – po 7 świadectw z wyróżnieniem, a tuż za nimi klasa 3f – 6 świadectw z czerwonym paskiem. Warto również podkreślić, że bardzo wysoką średnią – 4,92 – uzyskał uczeń klasy 2 szkoły zasadniczej zawodowej. Rzadko się to zdarza, więc tym większe gratulacje!

8 uczniów zostało dodatkowo wyróżnionych za 100% frekwencję na zajęciach szkolnych!

Nagrody dla 126 uczniów, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczone zostały za sukcesy i godne reprezentowanie Szkoły:

 • w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (na szczeblu okręgowym);
 • Konkursie Pokaż nam Język (na szczeblu centralnym);
 • Konkursie recytatorskim w języku niemieckim;
 • konkursach matematycznych: Małej Olimpiadzie Matematycznej, Turnieju Matematycznym dla Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Branżowych, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Euklides”;
 • Olimpiadzie ZUS;
 • Konkursie Odyseja Umysłu;
 • a także Pierwszym Dyktandzie z Języka Angielskiego organizowanym w Szkole.

Uczniowie zostali również nagrodzeni za rozwijanie pasji zawodowych:

 • promowanie Szkoły w działaniach związanych z zawodem;
 • zaangażowanie i sukcesy w Opolskiej Lidze Robotów.

Wyróżnieni zostali również Ci, którzy poświęcają swój czas na działalność społeczną oraz swoimi działaniami promują Szkołę w środowisku lokalnym:

 • za pracę w samorządzie uczniowskim, na forum Szkoły lub klasy;
 • za zaangażowanie w akcje szkolne i prace na rzecz Szkoły w ramach wolontariatu i pracy szkolnego koła PCK;
 • za zaangażowanie w działalność statutową Szkolnego Koła LOK;
 • za działalność artystyczną w ramach koła teatralnego;
 • muzyczną promocję Szkoły;
 • za propagowanie honorowego dawstwa krwi i największą ilość oddanej krwi;
 • sukcesy w zawodach sportowych;
 • ciekawą realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
 • najaktywniejsze czytelnictwo.

Dyrektor Dariusz Dobrowolski, w swoim przemówieniu podsumował kończący się rok szkolny, przypomniał sukcesy i osiągnięcia uczniów, podziękował nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w nauczanie i wychowanie, rodzicom za wsparcie i pomoc dla Szkoły. Podziękowania skierował również do swoich współpracowników – wicedyrektorów i kierowników. Życząc młodzieży udanych wakacji, przypomniał zasady bezpieczeństwa na drogach, kąpieliskach, w pracy.

Miłym momentem dla nauczycieli było wręczenie nagród dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz sukcesy związane z przygotowaniem uczniów do Olimpiad i konkursów oraz promocją Szkoły w środowisku.

Nagrody otrzymali:

Rafał Chwaliński, Marek Małecki i Piotr Mietełka i Piotr Muszyński, którzy przygotowali uczniów do Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – aż trzech z nich otrzymało tytuł Laureata; Agnieszka Nowak, której dwóch uczniów otrzymało tytuł Finalisty Olimpiady z Języka Niemieckiego; Anna Stankowicz, której uczeń uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady z Języka Angielskiego; Renata Kisza – Świątek – której drużyna reprezentowała Szkołę i Opole na Eurofestiwalu Odysei Umysłu w Niemczech; Jarosław Stykała – za aktywną pracę pozalekcyjna z uczniami, potwierdzoną sukcesami sportowymi oraz Piotr Dobrowolski – za aktywną pracę pozalekcyjną w ramach Szkolnego Klubu Górskiego.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ szkolnej orkiestry dętej pod batutą Pana Przemysława Ślusarczyka. Następnie młodzież spotkała się z wychowawcami, na ostatniej w tym roku szkolnym lekcji wychowawczej.

WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY OSIĄGNIĘCIA SUKCESÓW (NA MIARĘ SIŁ).

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH, BEZPIECZNYCH WAKACJI, REGENERACJI I SŁONECZNEGO ODPOCZYNKU! DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!