MŁODY MISTRZ ZAWODU – sukcesy uczniów szkoły branżowej

W dniu 29 maja 2018 r. miał swoją pierwszą edycję konkurs MŁODY MISTRZ ZAWODU, organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu. Ideą konkursu jest podnoszenie rangi i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań zawodowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, przez CKP wraz z Izbą Rzemieślniczą w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą, przy współpracy: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, INVEST PARK, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Polskiego Związku Motorowego w Opolu. Sponsorami konkursu byli: Miasto Opole, Invest Park, Gaz System, Izba Rzemieślnicza, Opolska Izba Gospodarcza, Energopol, Opex, i Polaris.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym pisemnym uczestnicy rozwiązywali test 30 pytań zamkniętych i jedno zadanie otwarte. Spośród uczestników wyłoniono po 6 uczniów z każdej branży, z najwyższą liczbą punktów, którzy zakwalifikowali się do etapu II. Zadania praktyczne, oceniane przez komisje konkursowe, wykonywane były w pracowniach CKP na przygotowanych specjalnie stanowiskach.

O tytuł Młodego Mistrza Zawodu w 4 branżach: elektrycznej, budowlanej, mechanicznej
i samochodowej konkurowało 77 uczniów ze szkół województwa opolskiego.

Naszą szkołę reprezentowała grupa uczniów z klas: Iab, IIaz i IIIaz. W branży elektrycznej tytuł Młodego Mistrza Zawodu otrzymał: Łukasz Mientus (2az), drugie miejsce zajął Mikołaj Bielak (3az), trzecie miejsce zajął Patryk Goliszewski (2az) natomiast wyróżnienie otrzymał Dawid Rutkowski również z klasy 2az. Wszyscy wyróżnieni otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody.

W przerwie pomiędzy etapami konkursu, trwały pokazy promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczniowie mogli skorzystać z symulatora zderzeń i symulatora dachowania, obsługiwane przez WORD, lub wypróbować swoje przygotowanie i refleks kierowcy na trenażerach jazdy. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem był pokaz uwalniania poszkodowanego z samochodu po wypadku, wykonany profesjonalnie przez strażaków PSP.