OSTATNIM EGZAMINEM MATURALNYM OSTATECZNIE POŻEGNALI SIĘ ZE SZKOŁĄ (EGZAMIN MATURALNY I POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW)

23 maja br. odbył się ostatni egzamin maturalny - był to egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpił jeden absolwent Elektryczniaka. Wcześniej w maturalnych zmaganiach brało udział 188 absolwentów Szkoły. Poza egzaminami obowiązkowymi na poziomie podstawowym z języka polskiego i matematyki, przystąpili do egzaminu z języka angielskiego oraz języka niemieckiego. A później zaczął się maraton egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym, najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym była matematyka – 172 zdających, język angielski – 143 zdających, fizyka – 81 zdających, informatyka – 57 zdających oraz język niemiecki – 30 zdających. Nie zabrakło również śmiałków, którzy zdecydowali się na egzamin z języka polskiego – 15 zdających, historii – 7 zdających, wiedzy o społeczeństwie – 4 zdających, filozofii – 3 zdających, geografii - 3 zdających oraz historii sztuki, historii muzyki czy biologii – po 1 zdającym.

Wysiłek maturalny za nami. A oczekując na wyniki, które zostaną ogłoszone 3 lipca, można powspominać… Dzień, w którym tegoroczni absolwenci po raz ostatni spotkali się ze sobą i swoimi wychowawcami oraz uczącymi ich nauczycielami jako uczniowie Elektryczniaka. Dzień Zakończenia Szkoły – 27 kwietnia 2018 r.

Tego dnia w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, żegnaliśmy klasy czwarte. Dla absolwentów było to szczególne święto. Rozstanie – czasem na zawsze – ze szkołą, koleżankami, kolegami, wychowawcami i nauczycielami. Wkroczenie w świat dorosłych. Wielu będzie kontynuować naukę na wyższych uczelniach, niektórzy podejmą pracę, jednak bez względu na życiowe wybory, lata szkolnej beztroski już nigdy nie powrócą.

Aby uświetnić uroczystość, społeczność szkolna, pod kierunkiem M. Jaworskiej – suwały i K. Dworaczyńskiej, przygotowała program artystyczny, podczas którego nie zabrakło występu orkiestry szkolnej, okolicznościowych przemówień Dyrektora Szkoły i przedstawicieli samorządu uczniowskiego, którzy skierowali ciepłe słowa do czwartoklasistów, życząc im powodzenia na wybranych ścieżkach życia i odwagi w podejmowaniu decyzji.

Uroczystym momentem było przekazanie Sztandaru Szkoły przez poczet sztandarowy złożony z uczniów klas czwartych, młodszym kolegom. Dyrektor podkreślił, że oddający Sztandar wypełnili swój obowiązek reprezentowania Szkoły w uroczystości zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie uroczyście przekazał symbol Szkoły w ręce uczniów klas trzecich.

Wielu absolwentów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Bardzo wielu zostało nagrodzonych za pracę na rzecz społeczności szkolnej oraz szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach.

W sumie wyróżnionych zostało 68 spośród 188 absolwentów.
16 absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, wręczono również 52 nagrody za zaangażowanie w różne działania na rzecz Szkoły i jej społeczności.

Nagrody, dzięki wsparciu Rady Rodziców, otrzymali laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz uczestnicy olimpiad na szczeblu rejonowym. Podziękowano, wręczając upominki, za zaangażowanie w działalność samorządu szkolnego oraz klasowego, promocję Szkoły poprzez rozwijanie swoich pasji zawodowych i realizacje projektu „design thinking” oraz dla filmy Multiserwis z Krapkowic, realizacje projektu HOLOGRAM, pracę koła DRUKARKI 3D, poprzez muzyczne działania artystyczne, czy działalność szkolnego koła historycznego, zaangażowanie w działalność szklonego radiowęzła, za zaangażowanie i aktywną działalność w grupie ratownictwa medycznego szkolnego koła LOK, godne reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych, propagowanie kultury żywego słowa i sukcesy w konkursach recytatorskich w języku niemieckim oraz najaktywniejsze czytelnictwo. Wyróżniono również najaktywniejszych krwiodawców, wielokrotnie biorących udział w akcjach honorowego dawstwa krwi.

Po rozdaniu nagród, para taneczna – Szymon Szemiczek z klasy 3at z partnerką– uświetniła pożegnanie tangiem argentyńskim. Grzegorz Kuryła z klasy 4 et zaprosił przyjaciela, laureata programu Mam talent, Lucasa Gogola do wspólnego koncertu akordeonowego. Spontanicznie zawiązany zespół, złożony z uczniów klasy 2ft oraz z 1ct i 1ft, absolwenta Aleksandra Hedy z 4dt oraz gości, zakończył uroczystość pożegnania absolwentów.