Mediacje rówieśnicze w klasach drugich technikum

W maju, uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu uczestniczyli w projekcie „Mediacje rówieśnicze”, prowadzonym przez Opolską Fundację Filmową Offilm.

Celem projektu było wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w drodze współpracyi kompromisu, wzajemnego szacunku oraz rozumienia swoich potrzeb. Udział uczniów w warsztatach mediacyjnych pozwolił im poznać psychologiczne mechanizmy konfliktów oraz metody konstruktywnego ich rozwiązywania, co jest pożądaną umiejętnością, zarówno na etapie szkolnym, jak i w dorosłym życiu.