SZKOŁA BLIŻEJ RYNKU PRACY

sep uprawnienia

70 uczniów ostatnich klas technikum i szkoły zasadniczej wzięło udział w kursie elektrycznym mającym na celu przygotowanie do egzaminu państwowego i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne na uprawnienia elektryczne grupy 1 (G1) na eksploatację (E).

Wydane świadectwa uprawniają do samodzielnej pracy na stanowiskach eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji grupy G1, przez okres 5 lat, na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Posiadając uprawnienia elektryczne grupy 1 do 1kV można wykonywać samodzielnie następujące prace:

  • wszelkie prace obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych
  • prace przy zespołach prądotwórczych,
  • prace przy sieciach oświetlenia ulicznego,
  • przeprowadzanie wszelkiego rodzaju usług kontrolno-pomiarowych,
  • prace z zespołami akumulatorowymi,
  • prace przy urządzeniach elektrotermicznych.

Uzyskane uprawnienia pozwolą absolwentom na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.
Również grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych odnawiała kwalifikacje „E” i „D” zgodnie z wymogami kadrowymi zawartymi w programach nauczania.