Goście z Erasmusa w Elektryczniaku

11 maja naszą szkołę odwiedzili goście z Hiszpanii, Francji i Litwy. Celem wizyty była obserwacja zajęć z robotyki prowadzonych przez pana Artura Rapińskiego. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i osiągnięcia w Opolskiej Lidze Robotów oraz Elektryk Cube Race. Projekt Sharetrain realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji od września 2017r. w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 2. W projekcie udział biorą ośrodki doskonalenia nauczycieli z Kowna, na Litwie, ISFEC z Bordeaux, CFIE z Valladolid w Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii. Projekt realizowany będzie przez dwa lata i polega na wymianie dobrych praktyk w aspekcie innowacyjnych działań związanych z metodami nauczania, gamifikacją, mobilną edukacją, programowaniem i robotyką. Od 7 do 11 maja odbywa się seminarium projektowe w Opolu. W ramach seminarium odwiedzane są szkoły wyznaczające nowoczesne trendy w edukacji na każdym poziomie nauczania.