ZWIEDZANIE 10 BRYGADY LOGISTYCZNEJ

W dniach 26-26.04.2018 r. w ramach „ Dni Otwartych Koszar’’ uczniowie klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej odwiedzili koszary 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Na poszczególnych stanowiskach mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem bojowym i transportowym, jakim dysponuje Brygada, wyposażeniem żołnierzy, sprzętem i wyposażeniem służb mundurowych. Mogli obserwować naukę strzelania na placu treningów ogniowych. Na hali sportowej wysłuchali prelekcji uczestnika misji w Iraku i Afganistanie st.chor.sztab. Stanisława Gawła.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z warunkami i wymaganiami dot. służby wojskowej w punkcie informacyjnym, przygotowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu. Swoje stoisko przygotowali wojskowi medycy, na którym zainteresowani mogli poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED ( defibrylatora).

Natomiast na Sali tradycji 10 Brygady uczniowie obejrzeli film o historii 10 blog. i jej obecnych zadaniach, w tym na misjach zagranicznych. Aktualnie w Afganistanie przebywa kilkunastu żołnierzy brygady jako NSE w ramach operacji „ Resolute Support’’, w Rumunii oraz na Sycylii. Dziękujemy dowództwu brygady za pokazy sprzętu, wyposażenia oraz zwiedzenie Sali tradycji.

Do zobaczenia za rok.