PRZYSZLI ELEKTRYCY Z WIZYTĄ W TAURONIE

W dniu 20.04.2018r klasa 2BT wzięła udział w wycieczce do firmy Tauron Dystrybucja S.A mieszczącej się w Opolu przy ulicy Budowlanych 60. Uczniowie zobaczyli szereg różnego rodzaju urządzeń energetycznych ich budowę i zastosowanie. Podczas trwania wycieczki zobaczyli między innymi:

„Badania parametrów fizykochemicznych oleju elektroizolacyjnego”.

Badanie fizykochemiczne oleju obejmowało oznaczenie następujących parametrów:

 • Określenie wyglądu (barwa, klarowność),
 • Określenie zawartości wody wydzielonej,
 • Oznaczenie zawartości wody rozpuszczonej [ppm] (met. K. Fishera);
 • Określenie napięcia przebicia [kV];
 • Określenie liczby kwasowej [mgKOH/gol];
 • Określenie temperatury zapłonu [°C];
 • Określenie rezystywności w temperaturze 20 °C i 50 °C [Ωm];
 • Określenie współczynnika strat dielektrycznych tgδ w temperaturze 20 °C i 50°C [-]

Kolejnym etapem wycieczki był pokaz „Badanie sprzętu dielektrycznego stosowanego w TD S.A.”.

W laboratorium WN wykonuje się między innymi badanie:

 • sprzętu ochronnego gumowego (rękawice, półbuty, kalosze),
 • drążków dielektrycznych, kleszczy, pomostów,
 • wskaźników napięcia, uzgadniaczy faz
 • zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

W laboratorium WN uczniowie zobaczyli również pulpit sterowania układami wysokiego napięcia:

 • rejestracja wyników pomiarów odbywa się za pośrednictwem układów cyfrowych a wizualizowana jest na ekranie dotykowym za pomocą oprogramowania komputerowego,
 • w pełni zautomatyzowany przebieg pomiaru sterowany w sposób ręczny za pomocą przycisków jak i sterowanie przy użyciu komputera nadzorującego proces pomiarowy,
 • ustawienie wartości granicznych prądu upływu w zależności od potrzeb realizowanego pomiaru,
 • zgodny z normą regulowany współczynnik wzrostu napięcia,
 • zgodny z normą sposób wyłączenia napięcia probierczego - wyłączenie napięcia probierczego po wcześniejszym obniżeniu z zadanego poziomu do „zera”,
 • zgodny z normą pomiar napięcia przez wyskalowany woltomierz przyłączony do obwodu wysokiego napięcia za pomocą dzielnika napięciowego,

Następnie zobaczyli „Stanowisko do badania sprzętu gumowego.”

 • automatyczny przebieg sekwencji pomiarowej oraz jednoczesny pomiar 6 sztuk rękawic lub butów,
 • w pełni zautomatyzowane zanurzanie i wypełnianie wodą badanego sprzętu,    selekcja uszkodzonych próbek bez przerywania pomiaru pozostałego, nieuszkodzonego sprzętu,
 • ustalanie wartości granicznej prądu upływu w zależności od rodzaju badanych rękawic, butów czy kaloszy,
 • pomiar prądu upływu w sposób bezpośredni realizowany dla każdego toru prądowego,
 • regulacja temperatury wody – podgrzewanie podczas napełniania naczynia probierczego oraz podgrzewanie wody napełniającej badany sprzęt,

Uczniowie wzięli również udział w pokazie „Lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych oraz badania diagnostyczne”.

Przedmiotowy system realizuje następujące funkcje: lokalizacja wstępna z wykorzystaniem technik reflektometrycznych, wyznaczanie trasy kabla metodą akustyczną, lokalizacja punktowa z wykorzystaniem generatora udarowego.

Zobaczyli również, na czym polega badanie diagnostyczne kabla SN,

 • Pomiar rezystancji izolacji (pomiary odbiorcze i eksploatacyjne),
 • Sprawdzenie ciągłości żył roboczych (pomiary odbiorcze),
 • Sprawdzenie szczelności powłok (eksploatacja i pomiary odbiorcze),
 • Próba napięciowa izolacji głównej (pomiary odbiorcze),
 • Pomiar tg δ (pomiary odbiorcze i eksploatacyjne),
 • Pomiar WNZ (pomiary odbiorcze i eksploatacyjne

Ostatnim tematem pokazu był „Sześciofluorek siarki (SF6) jako izolacja gazowa „

Zaprezentowano zagadnienia związane z obróbką gazu oraz jego diagnostyką, zasady BHP w sytuacjach awaryjnych”.

Był to bardzo ciekawy wyjazd, który umożliwił poznanie wielu interesujących tematów. Dzięki nim, uczniowie poszerzyli wiedzę na temat zagadnień energetycznych. W przyszłości, zdobyte informacje ,zaowocuje wiedzą i umiejętnościami w zawodzie elektryka .