GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

UWAGA UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH!!!

Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę podręczników (wśród klas 4), które zostaną odsprzedane uczniom klas niższych w czerwcu i we wrześniu. Wszyscy chcący oddać swoje książki proszeni są o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną procedurą i zgodne z nią działanie.

Jak przygotować podręczniki do sprzedaży?

  1. W miarę możliwości usunąć z podręcznika swoje notatki itp.
  2. OŁÓWKIEM na pierwszej stronie zapisać swoje dane (nazwisko, imię) oraz proponowaną cenę
  3. WSZYSTKIE oddawane do sprzedaży podręczniki wraz z ceną wpisać na listę opatrzoną swoimi danymi – imię, nazwiska, e-mail, ew. nr telefonu
  4. Książki można oddać p. K. Mansfeld (sala nr 11) lub p. T. Śniegura (sala 48) do 27 kwietnia
  5. Ceny są wielokrotnością 5 (5, 10, 15…)
  6. Samorząd pobiera opłatę od każdego ucznia, którego podręczniki sprzedano, 2 złote na działalność Samorządu (płatne przy oddawaniu podręczników)
  7. Sugerowana cena podręczników to 15 zł, prócz książek do języków obcych
  8. Rozliczenie ze sprzedaży nastąpi we wrześniu, właściciele sprzedanych książek zostaną poinformowani o terminie listem mailowym lub sms-em