Stypendium Marszałka

W Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła oraz wicemarszałek Stanisław Rakoczy, wręczyli dyplomy stypendialne najlepszym uczniom w regionie. Wśród nagodzonych byli uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu: Daniel Gaida (1dt), Daniel Kowalski (2dt), Tyberiusz Szczepanowski (1ft), Robert Kokot (1ft), Michał Markowski (2dt) oraz Aleksander Pawleta (3ft). Stypendia wypłacane będą w ramach projektu „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

stypendia marszalka dyplom