Kongres powiatów z Elektryczniakiem

W piątek 6 kwietnia delegacja nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu wzięła udział w zorganizowanym we Wrocławiu ogólnopolskim Kongresie Powiatów „Dobry zawód”. Kongres został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Uczniowie Zespołu Szkół reprezentowali szkolnictwo zawodowe z województwa opolskiego i jako wystawcy prezentowali swoje osiągnięcia z branży mechatronicznej. W skład delegacji weszli: dyrektor Dariusz Dobrowolski, wicedyrektor Artur Rapiński, nauczyciel przedmiotów zawodowych Rafał Jasiński oraz uczniowie - Bartłomiej Zieliński (4et), Rajmund Soppa (2at) i Michał Wieczorek (1at).

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ wszystkie prezentowane tam urządzenia zostały wykonane przez naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w szkole i Centrum Kształcenia Praktycznego. W czasie kongresu odwiedzili je: Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek, Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Krzysztof Drynda oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu, samorządowcy i dyrektorzy szkół z województwa opolskiego. Na kongresie poruszano sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym, o których można poczytać na stronie MEN.