Z żałobnej karty

wz

Marian Kwaśnicki 10.06.1934-24.02.2018

24 lutego 2018 roku odszedł od Nas jeden z najwybitniejszych pedagogów w historii Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, mgr inż. Marian Kwaśnicki. Był zarówno absolwentem naszej szkoły, jak też jej pracownikiem przez ponad 50 lat. Pochodził z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, regionu słynącego z wybitnych jednostek w każdym niemal zawodzie: od kupca do profesora. Wprawdzie przeżył tam tylko dzieciństwo, trudne - bo naznaczone piętnem II wojny światowej, ale specyficzna atmosfera domu rodzinnego i środowiska, w którym wzrastał, determinowała całą Jego biografię.

Kresy Wschodnie wychowywały ludzi pracowitych, ideowych, dla których zawód był prawdziwym powołaniem. Takim też człowiekiem był Marian Kwaśnicki. Urodził się 10 czerwca 1934 w Komarnie w województwie lwowskim. Zawirowania wojenne i częste zmiany miejsca pobytu sprawiły, że szkołę podstawową ukończył dopiero w latach 1946-1951, po przybyciu wraz z rodzicami na Dolny Śląsk. Od 1 września 1951 roku podjął naukę w Technikum Przemysłu Cementowego w Opolu, które stało się protoplastą późniejszego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki. Technikum ukończył w roku 1955 ze specjalizacją w zakresie maszyn elektrycznych. Zajęcia praktyczne, jakie realizował w Warsztatach Szkolnych w Groszowicach, były prawdziwą szkołą życia.

Zawód stał się dla Niego fascynacją - wręcz pasją. Poznawał swoją profesję od podstaw, od surowego rzemiosła do nowoczesnej produkcji : poprzez obróbkę ręczną, mechaniczną do maszyn elektrycznych. W latach 1955-1958 pracował w Miłkowskich Zakładach Papierniczych w Karpaczu. W roku 1958, ówczesny kierownik Szkolnych Warsztatów Elektrycznych w Opolu - Tadeusz Wójcik nakłonił go do podjęcia pracy w macierzystej szkole, w charakterze specjalisty praktycznej nauki zawodu. Od września tegoż roku został nauczycielem w Zasadniczej Szkole Zawodowej - która weszła z czasem w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. Od 1960 roku był zatrudniony w szkolnych pracowniach elektrycznych. Pracując tam przez prawie cztery dekady, znacząco przyczynił się do systematycznego unowocześniania stanowisk ćwiczeniowych. Wychował i wykształcił dwa pokolenia techników - elektryków. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Kwaśnicki systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 1969 roku otrzymał dyplom inżyniera - specjalisty sieci i układów energetycznych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Z kolei w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej ukończył w roku 1978 pedagogikę i uzyskał tytuł magistra. W latach 1983-1999 był kierownikiem szkolnych pracowni (czyli laboratorium) w Elektryczniaku. W 1999 roku, po 41 latach pracy w szkolnictwie, przeszedł na emeryturę.

Znakomite rezultaty kształcenia, ogromna wiedza i doświadczenie zawodowe zadecydowały o tym, że nadal był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin przez 10 lat (od września 1999 roku do połowy czerwca 2009 roku). Łącznie Marian Kwaśnicki przepracował w Elektryczniaku ponad pół wieku. Był osobowością nieprzeciętną. Można zaryzykować twierdzenie, że należał do najbardziej wyjątkowych postaci w dziejach szkoły. Ceniony i szanowany nauczyciel, bardzo wymagający, ale równocześnie niezwykle serdeczny i ciepły jako człowiek i wychowawca. Takim pozostanie w Naszej Pamięci.

nekrolog Marian Kwasnicki