Odpowiedzialność karna nieletnich

Dnia 12 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas I wszystkich typów szkół z ekspertem KMP w Opolu z Wydziału Prewencji, asp. sztab. p. Maciejem Kędrą. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.

Młodzież mogła dowiedzieć się, jakie zagrożenia czyhają na nastolatków, jakie przestępstwa są najczęściej popełniane przez młodych ludzi, jakie konsekwencje ponoszą za nieprzestrzeganie prawa. Przedstawiciel Policji powoływał się na konkretne sytuacje, przytaczał przykłady, które często miały miejsce obok nas, w środowisku opolskich nastolatków. Uświadomił uczniom uczestniczącym w prelekcji  zgubne skutki nieodpowiedzialnych zachowań, głupich żartów, dokuczania, znęcania się, rozbojów, zażywania narkotyków oraz coraz popularniejszych i szybciej uzależniających dopalaczy.

 

Odpowiadając na pytania przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nie realizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do prowadzącego nawet po zakończeniu spotkania. Zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów, mamy nadzieję że pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.