Spotkanie opłatkowe w Elektryczniaku

Aby corocznej tradycji stało się zadość 22.12 2017 roku społeczność naszej szkoły zgromadziła się przy opłatkowym stole na Sali gimnastycznej, odświętnie na tę okoliczność przygotowanej. Spotkanie otworzyła szkolna orkiestra pod batutą pana Przemysława Ślusarczyka po czym wszystkich zebranych powitał pan dyrektor Dariusz Dobrowolski. Po powitaniu i życzeniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia grono pedagogiczne i uczniowie zostali zaproszeni na inscenizację zatytułowaną „Wigilia Marcina”, przygotowaną przez Szkolne Koło Teatralne.

Głównym bohaterem przedstawienia był szewc Marcin, który czekał na przyjście Pana Jezusa. Jezus odwiedził go kilkakrotnie w osobach którym pomógł: zmarzniętemu Stefanowi, biednej kobiecie z dzieckiem, chłopcu, który nie radził sobie z zadaniem oraz głodnemu chłopcu, który ukradł handlarce jabłko. Szewc Marcin zrozumiał, że wszystko, co czynimy drugiemu człowiekowi, zarówno dobre jak i złe czyny, czynimy samemu Panu Jezusowi. Fragment z Ewangelii św. Mateusza (25, 35-36) stanowił myśl przewodnią inscenizacji:

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Sztuka ta stanowiła zwieńczenie obchodzonego w roku 2017 Roku św. Brata Alberta, będąc zachętą do bycia dobrym człowiekiem dla ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia.

Narratorami w tym przedstawieniu byli Krzysztof Toch z kl. 3at oraz Szymon Drzewiecki z klasy 1gt. W rolę główną wcielił się Marcin Waligóra uczeń klasy 1dt. W pozostałych rolach mogliśmy oglądać Matyldę Machałę oraz Roberta Kokot z klasy 1ft, Szymona Golę, Marcina Bzdziona oraz Marcina Dziony z kl. 1 gt. O oprawę muzyczną zadbali uczniowie z klasy 3dt Bartosz Fiedeń, Tomasz Noga, Marcin Oleksy, Tomasz Seibert, Kamil Siwak oraz Kacper Tworzydło. Mogliśmy w ich wykonaniu usłyszeć piękne tradycyjne kolędy śpiewane a cappella oraz piosenkę Zbigniewa Wodeckiego „ Umiemy żyć obok zła”, która doskonale wkomponowała się w przesłanie płynące z przedstawienia. Gościnnie wystąpił i dodatkowo uświetnił naszą uroczystość zespół „ Dziołszki” z Gogolina w składzie: Śpiew- Angelika Grabeus, Marcelina Franciszek, akompaniament- Ania Lakota. Serdecznie dziękujemy dziewczynom za przyjęcie zaproszenia i życzymy dalszych sukcesów! Gratuluję wszystkim uczniom udanego występu!

Po przedstawieniu nagrodzonym gromkimi brawami ksiądz Marcin Cytrycki wygłosił homilię do fragmentu z Ewangelii św. Mateusza (1, 18-25), pobłogosławił opłatki i zaprosił do podzielenia się nimi w gronie klasowym.

Na zakończenie pani dyrektor Beata Peczeniuk rozdała nagrody dla rodziców i uczniów zaangażowanych w mikołajkową akcję wolontariatu prowadzoną przez panią Dorotę Kulik- Nowak i panią Sylwię Święs.