Z ŻAŁOBNEJ KARTY

wz

Bogdan Graca 1954-2017

19 grudnia 2017 zmarł mgr inż. Bogdan Graca, długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Opolskiego. Był znany w Naszej Szkole ze szczególnej życzliwości i uczynności wobec uczniów. Wszystkim zawsze dawał szansę i zachęcał do wysiłku nawet wówczas, gdy wydawało się, że trudno o dalszy postęp w nauce. Wypromował wiele uczniowskich prac dyplomowych z zakresu automatyki, zawsze służąc pomocą i radą. Bogdan Graca urodził się 12 września 1954 roku w Jędrzejowie na Kielecczyźnie. W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1981 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Opolu w Katedrze Elektrotechniki, jako specjalista - automatyk. W 1996 roku, już na Uniwersytecie Opolskim (UO) - uzyskał tytuł magistra techniki, natomiast w roku 1998 ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki. Z opolską uczelnią związał się przez cały okres swojej pracy zawodowej, do grudnia 2017 roku. W ostatnich latach był pracownikiem Katedry Technologii Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO jako specjalista do spraw inżynieryjno - technicznych (IT). W okresie od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 2017 roku pracował w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, prowadząc zajęcia z automatyki (w klasach o profilu technik- elektronik). Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.