Najlepsi z przedmiotów ścisłych

instytut badan edukacyjnych

Miło nam poinformować, że w opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych danych Publiczne Technikum nr 5 uzyskało II miejsce w zestawieniu szkół opolskich. Dane dotyczące tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), wskazują indywidualny postęp uczniów w nauce porównując wyniki egzaminu gimnazjalnego z egzaminem maturalnym. Pod uwagę brane były wyniki egzaminów z lat 2015 – 2017. W zestawieniu biorą udział zarówno licea jak i technika.

Publiczne Technikum nr 5 uzyskało 6,8 punktów EWD i zajęło II miejsce w Opolu. Do pierwszego miejsca zabrakło zaledwie 0,1 punktu. Zdobyliśmy 6,8 punktów EWD z czego 0,1 z przedmiotów humanistycznych i 6,7 z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Porównanie danych pokazuje, że nasi uczniowie uzyskują ogromne postępy w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Więcej informacji na stronie Gazety Wyborczej.