Podziękowania dla naszych krwiodawców

4 października odbył się w naszym Elektryczniaku pierwszy z czterech planowanych w tym roku szkolnym poborów krwi pod znanym nam już hasłem „Młoda krew ratuje życie”. Akcja ta była poprzedzona prelekcjami promującymi honorowe krwiodawstwo prowadzonymi przez Wiceprezesa Zarządu Rejonowego PCK w Opolu Pana Janusza Mogilnickiego -wieloletniego i zasłużonego honorowego krwiodawcy.

Nasza wspaniała młodzież z klas trzecich i czwartych wykazała się dużym zrozumieniem i otwartością w zakresie pomocy innym decydując się w tym dniu na oddanie krwi. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naszej szkolnej społeczności, gdyż aż 61 chętnych osób zgłosiło się oferując swą gotowość do udziału w akcji. Jednakże po wstępnej weryfikacji wypełnionych ankiet przez Panie rejestratorki i ocenie stanu zdrowia przez lekarza zarejestrowano 36 osób z czego jedynie 30 mogło w pełni uczestniczyć oddając łącznie 13500 ml krwi.

Klasą, którą należy szczególnie wyróżnić, to uczniowie 4B wychowankowie Pani J. Respondowicz-Oliwy, z której to młodzież najliczniej uczestniczyła. W tym dniu również, każdy pełnoletni uczeń i pracownik szkoły mógł jako osoba chętna zgłosić się do rejestru niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego. Koordynatorami tego przedsięwzięcia w tym dniu byli uczniowie szkolnego Koła LOK (Urbanek Dawid z kl. 3G, Błyszcz Bartosz z kl. 3G, Perzak Bartosz z kl. 3E oraz Macha Dawid z kl. 4B) i PCK (Szolc Vincent z kl. 2D, Śmigiel Kacper z kl. 2D, Nitzpon Dominik z kl. 2D, Stotko Michał z kl. 2D oraz Wójcik Ola z kl. 2E).

Wszystkim, którzy w tym dniu uczestniczyli w honorowym oddawaniu krwi serdecznie dziękujmy za dar serca i zapraszamy oraz zachęcamy do kolejnego uczestnictwa w akcji już 5 grudnia.

Dziękujemy…..