ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PEŁNE NAGRÓD :)

23 czerwca 2017 r. uczniowie Opolskiego Elektryczniaka, po całym roku pracy, zakończyli rok szkolny 2016/2017.

Jaki był mijający rok szkolny? Pełen pracy, wysiłku, wyzwań, ale również zabawy, integracji i nowych wyzwań. Wielu uczniów Elektryczniaka kończyło go odbierając świadectwo z wyróżnieniem lub nagrodę za aktywną prace na rzecz społeczności szkolnej, Szkoły lub środowiska lokalnego.

Były również momenty szczególnie uroczyste, a nawet można powiedzieć, że historyczne: Rafał Kaufman z klasy 3g, jako pierwszy w historii Szkoły uczeń, uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen 6,0 i wzorowe zachowanie. Kamil Prokop z klasy 2c osiągnął frekwencję na zajęciach szkolnych na poziomie 100%. 72 uczniów odebrało świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen powyżej 4,75, 70 uczniów otrzymało nagrodę za wyróżniającą się postawę oraz zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Nagrody za wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz sukcesy związane z przygotowaniem uczniów do Olimpiad i konkursów oraz promocją Szkoły w środowisku z rąk Dyrektora odebrało 5 nauczycieli.

Ale po kolei…

Tradycyjnie już młodzież, grono pedagogiczne i dyrekcja uczestniczyli we Mszy Świętej, która została odprawiona o godz. 8.00 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, po której odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, prowadzona przez uczennicę klasy 3ft – Różę Orłowską.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie, wychowawcy, nauczyciele i zaproszeni goście - przedstawiciele Centrum Elektrycznego El 12, którzy przygotowali nagrody i stypendium dla uczniów biorących udział w konkursie przez nich organizowanych w ramach Ligi Zadaniowej.

Dyrektor Dariusz Dobrowolski, w swoim przemówieniu podsumował kończący się rok szkolny, przypomniał sukcesy i osiągnięcia uczniów, podziękował nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w nauczanie i wychowanie, rodzicom za wsparcie i pomoc dla Szkoły. Podziękowania skierował również do swoich współpracowników – wicedyrektorów i kierowników. Życząc młodzieży udanych wakacji, przypomniał zasady bezpieczeństwa na drogach, kąpieliskach, w pracy.

Miłym momentem dla nauczycieli było wręczenie nagród dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz sukcesy związane z przygotowaniem uczniów do Olimpiad i konkursów oraz promocją Szkoły w środowisku.

Nagrody otrzymali: Małgorzata Jaworska – Suwała, której uczeń, Michał Jaroszczuk z klasy 4a, uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Grażyna Łomny, której uczeń Paweł Fronia z klasy 4a, otrzymał tytuł Finalisty Olimpiady z Języka Niemieckiego, Rafał Chwaliński, który przygotował ucznia Michała Jaroszczuka z klasy 4a do Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, w której otrzymał tytuł finalisty, Tomasz Śniegur, którego drużyna Odysei Umysłu otrzymała II nagrodę na Eurofestiwalu na Białorusi oraz Sylwia Święs, która przygotowała Wojewódzką Uroczystość Wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Teraz nadszedł czas na najbardziej oczekiwane przez uczniów chwile podczas uroczystości – rozdanie nagród dla uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli sukcesy, biorąc udział w olimpiadach, zawodach i konkursach oraz wyróżniających się swoją postawą społeczną. Oczywiście nie zabrakło również nagród dla uczniów, którzy ukończyli rok szkolny otrzymując świadectwo z wyróżnieniem.

Klasą, która uzyskała największą liczbą świadectw z wyróżnieniem okazała się klasa 3d (wychowawca T. Kaleta) oraz klasa 3g (wychowawca P. Dworaczyk) – po 8 świadectw z wyróżnieniem. Zaraz za nią uplasowały się klasy 1d – 7 świadectw (wychowawca D. Kulik - Nowak) i 1e (wychowawca W. Dobrowolski) oraz 2f (wychowawca A. Świsulska) – 6 świadectw.

Najwyższą średnią uzyskali uczniowie klasy1f (wychowawca R. Chwaliński) – 4,33, za nimi 1d (wychowawca D. Kulik - Nowak ) – 4,22 oraz 1e (wychowawca W. Dobrowolski) – 4,21.

Aż 72 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, osiągając średnią 4,75 (lub więcej) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a 17 spośród nich zostało zgłoszonych do stypendium motywacyjnego, czyli uzyskało średnią powyżej 5,1.

Uczniem najlepszym w Szkole, a zarazem kandydatem do Stypendium Prezesa Rady Ministrów został RAFAŁ KAUFMAN , Z KLASY 3G, KTÓRY UZYSKAŁ ŚREDNIĄ 6,0.

Nagrody dla uczniów, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczone zostały za sukcesy i godne reprezentowanie Szkoły: w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (na szczeblu okręgowym): Mikołaj Chmielak (3d), Marek Koj (3d), Jan Jarema Zając (2f), Konkursie Pokaż nam Język (na szczeblu centralnym): Anna Miklis (3d), w konkursach językowych i artystycznych: Rafał Kaufman (3g), Fabian Komor (3g), konkursach matematycznych: Mateusz Waldera (2az), Jakub Batorowicz (1az), Dominik Przywara (3az), Olimpiadzie ZUS: Zuzanna Myśliwa (2d), Denis Blaut (3az), Mateusz Panicz (3az), licznych konkursach: Dominik Moczygemba (1a), zawodach sportowych: Dawid Buck (2a), Materk Kotula (2a), Adam Gricner (2a), Marcin Mikołajczyk (3a), Damian Mikołajczyk (3a), Amateusz Marek (3b), Jakub Minartowicz (1b), Karol Szczepanek (2a).

Uczniowie zostali również nagrodzeni za rozwijanie pasji zawodowych: promowanie Szkoły w działaniach związanych z zawodem – Nikodem Sękowski (1a), zaangażowanie i sukcesy w Opolskiej Lidze Robotów: Aleksander Paleta (2f), Kacper Szneider (2b), Marcin Trepka (2b), Mateusz Dydzik (1f), Błażej Lorenc (1f), Michał Szleger (1c).

Wyróżnieni zostali również Ci, którzy poświęcają swój czas na działalność społeczną oraz swoimi działaniami promują Szkołę w środowisku lokalnym:

- za pracę w samorządzie uczniowskim, na forum Szkoły lub klasy: Joanna Balcer (2d), Aleksandra Olkowska (3f), Jędrzej Dudek (2a), Dominik Muszyński (3b), Marek Passon (3b), Dominik Oleś (1c), Maximilian Mueller (3f);

- za zaangażowanie w akcje szkolne i prace na rzecz Szkoły w ramach wolontariatu: Mateusz Nowak (2e), Michał Markowski (1d), Martyna Pająk (1d), Karolina Menzfeld (1d), Michał Szalej (1g), Daniel Lisek (1g), Denis Damski (1g), Dawid Kaluża (3g), Krystian Karcz (3g), Patryk Namysło (3g), Grzegorz Waligóra (3g);

-za zaangażowanie w działalność statutową Szkolnego Koła LOK: Mateusz Panicz (3az), Anna Miklis (3d), Bartosz Błyszcz (2g), Mateusz Plewka (3g), Dawid Urbanek (2g), Patryk Fornal (2e), Jakub Starosta (3d), Aleksandra Dudzińska (1e), Joanna Balcer (2d), Dawid Macha (3b), Mateusz Plewka (3g) Marek Musialik (1c), Aleksandra Wójcik (1e);

- za działalność artystyczną w ramach koła teatralnego: Błażej Szpiech (1g), Róża Orłowska (3f), Michał Cekus (1g), Kacper Mazur (2f), Michał Szalej (1g);

- muzyczną promocję Szkoły: Michał Maleska (1d);

- za promocję Szkoły w ramach Kosmicznej Nocy Bibliotek w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej: Mikołaj Żytyński (2a), Bartosz Błyszcz (2g), Aleksander Pawleta (2f), Maksym Bartczak (2g), Paweł Leja (2a), Pulina Vu Quoc (1e);

- za propagowanie honorowego dawstwa krwi i najwiekszą ilość oddanej krwi: Rafał Woszek (3b), Dominik Muszyński (3b), Mateusz Panicz (3az), Mikołaj Chmielak (3d).

Najlepszymi czytelnikami w Szkole okazali się Bartosz Błyszcz (2g), Mateusz Moczydłowski (2d), Mateusz Baucz (2g) oraz Krzysztof Toch (2a).

Przedstawiciele firmy EL12 wręczyli uczniom nagrody za udział w Akademii El12. Nagrodę główną w postaci stypendium otrzymał Kacper Duda z klasy 3c, który zgromadził 3190 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Przemysław Górka z klasy 3c, a na trzecim Mateusz Hupka z 3b. Nagrodę rzeczową otrzymał absolwent Szkoły – Adam Kolender (z klasy 4a).

 A oto lista uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz kandydatów do Stypendium Motywacyjnego (lista wraz z kończącymi Szkołę w kwietniu uczniami klas maturalnych):

POZYCJA KLASA IMIĘ I NAZWISKO ŚREDNIA OCEN
1. 3g Rafał Kaufman 6,0
2. 4a Błażej Mrzygłód 5,7
3. 4a Jaroszczuk Michał 5,57
4. 4d Martin Kansik 5,55
1d Daniel Kowalski 5,55
5. 2d Sara Pilarczyk 5,36
3a Michał Prośba 5,36
6. 1f Paweł Mietełka 5,33
3f Maximilian Mueller 5,33
7. 4e Krzysztof Pryszcz 5,3
8. 4d Piotr Sobiech 5,29
9. 4a Adrian Heda 5,26
10. 1a Dominik Moczygemba 5,21
1b Filip Mazurek 5,21
11. 1f Szymon Buk 5,21
12. 3f Filip Nowak 5,2
13. 2f Aleksander Pawleta 5,19
2f Piotr Swierzy 5,19
14. 4d Piotr Słodkowski 5,17
15. 3g Tomasz Koszyka 5,15
16. 4a Paweł Fronia 5,13
2a Sebastian Nieświec 5,13
3a Patryk Wyschka 5,13
17. 1e Jakub Filusch 5,1
1g Michał Szalej 5,1
18. 3a Patryk Wieczorek 5,07
3d Tobiasz Wilhelm 5,07
3e Bartłomiej Zieliński 5,07
3g Tomasz Olechowicz 5,07
19. 1d Michał Markowski 5,05
20. 1c Michał Szleger 5,0
1f Dawid Grabski 5,0
2g Paweł Kolman 5,0
2f Krzysztof Jelito 5,0
3d Aleksander Heda 5,0
3g Sebastian Słaby 5,0
21. 4d Rafał Wawrzynek 4,97
22. 1d Karolina Menzfeld 4,95
23. 2f Daniel Polok 4,94
24. 2b Sebastian Stanek 4,93
2d Patryk Węgiel 4,93
2e Przemysław Ptasznik 4,93
2g Bartosz Błyszcz 4,93
3d Marek Koj 4,93
3d Tomasz Maciążek 4,93
3g Robin Schyboll 4,93
25. 3d Filip Żakowicz 4,92
26. 1e Aleksandra Dudzińska 4,9
1d Filip Stróżyk 4,9
27. 1f Aleksandra Hipsz 4,89
28. 2b Jakub Wolny 4,87
2d Tomasz Noga 4,87
3g Fabian Komor 4,87
4d Sebastian Pytel 4,87
29. 3d Mateusz Kowalski 4,86
3d Kewin Warzecha 4,86
30. 1e Filip Momot 4,85
3az Denis Blaut 4,85
31. 1c Marian Poniży 4,84
1f Jakub Jankowiak 4,84
32. 4d Dawid Tieleczek 4,84
33. 4g Filip Masiukiewicz 4,83
34. 4f Błażej Szymański 4,82
35. 2f Kamil Polok 4,81
4d Brajan Warzecha 4,81
36. 1e Łukasz Pietruszka 4,8
2b Damian Kalus 4,8
2b Damian Szwalbe 4,8
2d Tomasz Seibert 4,8
3a Dominik Brzezina 4,8
3f Adam Nolte 4,8
37. 1b Paweł Biernacki 4,79
2e Patryk Fornal 4,79
3g Marcin Berka 4,79
3g Dawid Kaluża 4,79
38. 4a Piotr Scześniok 4,78
4a Marceli Makarewicz 4,78
4a Daniel Szymocha 4,78
4a Wojciech Tokarczyk 4,78
39. 3c Michał Fedorowicz 4,77
4f Marcin Buśko 4,77
4f Łukasz Kubis 4,77
4d Patryk Kurt 4,77
4d Paweł Pytel 4,77
4d Jarosław Draguć 4,77
4c Krzysztof Halek 4,77
4c Rene Wodarz 4,77
40. 1d Michał Dziekan 4,75
1d Michał Giesa 4,75
1d Grzegorz Boroń 4,75
1e Tomasz Szlotawa 4,75
1e Bartosz Soroczyński 4,75
1g Daniel Lisek 4,75
1g Mateusz Jeziorowski 4,75
2a Tomasz Czierniok 4,75
2f Piotr Kuboń 4,75

           

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ szkolnej orkiestry dętej pod batutą Pana Przemysława Ślusarczyka. Następnie młodzież spotkała się z wychowawcami, na ostatniej w tym roku szkolnym lekcji wychowawczej.

WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY OSIĄGNIĘCIA SUKCESÓW (NA MIARĘ SIŁ).

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH, BEZPIECZNYCH WAKACJI, REGENERACJI I SŁONECZNEGO ODPOCZYNKU! DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!