Lekcja teleinformatyki dla gimnazjalistów

We wtorek 23 maja br. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dębskiej Kuźni uczestniczyli w naszym Elektryczniaku w otwartych zajęciach praktycznych z teleinformatyki. W ramach zajęć pracownianych brali aktywny udział w lekcji, realizując ćwiczenia praktyczne, przygotowane przez pana Piotra Muszyńskiego. Goście po podziale na grupy, przeszli krótkie szkolenie stanowiskowe, po którym zostało przedstawione im zadanie, polegające na wykreowaniu konkretnych abonentów telefonicznych i przydzieleniu im przykładowych usług. Pod okiem nauczyciela prowadzącego zaprogramowali centrale telekomunikacyjne. Kolejnym etapem było sprawdzenie przez uczestników wytworu swojej pracy poprzez wykonanie połączeń telefonicznych między kolegami, biorącymi udział w zajęciach.

Po części praktycznej goście chętnie wzięli udział w dyskusji, dotyczącej środków łączności i usług, z których korzystają na co dzień. Na zakończenie gimnazjaliści zostali zapoznani przez pana Piotra Muszyńskiego z charakterystyką zawodu teleinformatyka i możliwościami związanymi z ewentualnym zatrudnieniem na rynku pracy.